Blog

Brandslukker eller forretningsudvikler? Prioter dine roller!

IT bliver ofte anset for at være nøglen til den forbedrede konkurrenceevne for enhver virksomhed eller organisation. Men hvordan sikrer man nu det?

Brandslukning og beredskab er ofte de områder, hvor langt de største økonomiske ressourcer er tildelt, for derved at sikre en uheldig situation mod at skulle opstå. Internationale analyser viser, at 80% af de tilgængelige ressourcer i alle typer virksomheder er anvendt eller allokeret til brandslukning. Det betyder, at der kun er 20% af midlerne til forbedringer og reel udvikling.

Læs hele artiklen

Danske Bank DTP & Print

Infolink har varetaget IT-support og leverancer til computersystemer og grafiske systemer i Danske Banks
DTP- afdeling siden 2001. Da afdelingen i 2009 skulle kommunikere store mængder printdata fra hovedsædet til afdelingen, måtte en lang række sikkerhedsforanstaltninger overholdes. Det krævede, at et nyt system skulle udvikles, og Infolink blev tilkaldt som konsulent på opgaven.

Læs hele artiklen