Blog

Brandslukker eller forretningsudvikler? Prioter dine roller!

IT bliver ofte anset for at være nøglen til den forbedrede konkurrenceevne for enhver virksomhed eller organisation. Men hvordan sikrer man nu det?

Brandslukning og beredskab er ofte de områder, hvor langt de største økonomiske ressourcer er tildelt, for derved at sikre en uheldig situation mod at skulle opstå. Internationale analyser viser, at 80% af de tilgængelige ressourcer i alle typer virksomheder er anvendt eller allokeret til brandslukning. Det betyder, at der kun er 20% af midlerne til forbedringer og reel udvikling.

Forretningsudvikling er en rolle, som IT skal deltage i. Her er der betydelige gevinster at hente for virksomheden - både på den korte og på den lange bane.

Det er ofte i denne rækkefølge, at IT-afdelinger prioriterer deres ressourcer:
- At sikre de fundamentale discipliner og funktioner er tilstede og er driftsmæssigt forsvarlige.
- At servicere organisationen med systemer der efterspørges.
- At deltage offensivt i optimering af processer og metoder.
- At skabe nye og effektive IT-værktøjer, til udvikling af forretningsgrundlaget.
- At definere nye grænser for virksomhedens udviklingspotentiale gennem anvendelsen af teknologi.

I den ideelle verden skulle rækkefølgen vendes om, så udvikling og fremtidssikring skulle stå øverst på agendaen.

Ved en målrettet og gennemtænkt outsourcing, hvor der etableres forpligtende samarbejde med eksterne IT driftsvirksomheder, med kompetencer der er vedligeholdt og opdaterede, kan virksomhedens IT-ansvarlige fokusere deres opmærksomhed på de vigtigste discipliner: Optimering af processer, skabe nye effektive værktøjer samt sætte nye grænser for hvor teknologi kan forbedre forretningsmulighederne.

I mange situationer bevarer virksomheden sin egen driftsorganisation, og anvender eksterne konsulenter til forretningsudviklingen. Derved risikerer firmaet at miste sammenhængen i processerne. Den egentlige forretningsforståelse burde være forankret i virksomheden, medens man med fordel indkøber "standard ydelser" hos effektive serviceenheder i nærområdet.

Hos Infolink er vi stærke fortalere for denne omvendte prioritering på IT. Kontakt os og hør nærmere, hvis dette har fanget din interesse.

Tilbage